• اثر گذاری تبلیغات دهان به دهان و شفایی بر کیفیت و قیمت محصولات لبنیات (شهرستان اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/11
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  اثر گذاری تبلیغات دهان به دهان و شفایی بر کیفیت و قیمت محصولات لبنیات (شهرستان اصفهان)

  تبلیغات شفاهی از جمله موثرترین و کارآمدترین شیوه های تبلیغاتی در بازاریابی است. چرا که تبلیغات شفاهی به شکلی کاملاً ساده چیزی بیشتر از گفت گو درباره محصولات نیست. اما همین نوع تبلیغ می تواند از نقطه نظر سه اصطلاح « جهت »، « ظرفیت » و « حجم » نیز توصیف گردد.

  « جهت » به مفهوم ورود تبلیغات شفاهی در فرایند تصمیم  گیری، یا فرایند نتایج خرید است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تبلیغات دهان به دهان بر کیفیت و قیمت محصولات لبنیاتی در شهرستان اصفهان می باشد جامعه آماری تحقیق حاضر مصرف کنندگان محصولات لبنیاتی در شهرستان اصفهان بودند و نرم افزار مورد استفاده spss22 بود. یافته های پژوهش بدین صورت بودند که با افزایش تبلیغات دهان به دهان کیفیت محصولات ارائه شده نیز افزایش می یابد یعنی در واقع دو متغیر با یکی دیگر رابطه معنادار دارند. همچنین با افزایش تبلیغات دهان به دهان قیمت محصولات ارائه شده، کاهش می یابد یعنی در واقع دو متغیر با یکی دیگر رابطه معنادار دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها