• بررسی دیدگاه بیماران در رابطه با رعایت حریم شخصی : یک تحلیل سیستماتیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/18
  • تعداد بازدید: 154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی دیدگاه بیماران در رابطه با رعایت حریم شخصی : یک تحلیل سیستماتیک

  با افزایش توجه به حریم خصوصی و استقلال بیمار، محافظت از حریم خصوصی و ارائه اطلاعات برای بیماران اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. حفظ حریم خصوصی بیمار یکی از جنبه های اساسی و مهم مراقبت در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حریم شخصی بر روند درمان بیماران می باشد .

  طی یک مطالعه مروری مقالات مرتبط با عنوان بررسی دیدگاه بیماران در رابطه با رعایت حریم شخصی با کلید واژه های حریم شخصی بیماران در بین مقالات سال 2013 - 2018 از منابع معتبر نظیر magiran, pubmed , elsevier , و sid جستجو و پس از بررسی های اولیه 13 مقاله مرتبط انتخاب و به روش بررسی متون و به صورت مروری سعی شده است تا بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی، واقعیات گزارش شده و شرایط موجود توصیف، تجزیه و تحلیل شود .

  حفظ حریم شخصی با سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، ارتباط معنی داری داشت. همچنین بین متغییر جنس و میزان رعایت قلمرو انسانی و حریم خصوصی کل ارتباط معنی داری دیده شد . رعایت حریم شخصی در بیماران در حد ضعیف و متوسط می باشد بنابراین گنجاندن آموزش به کادر درمان میتواند در بهبود شرایط موثر باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها