• شبکه بازاریابی در بازاریابی کارآفرینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 95
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  شبکه بازاریابی در بازاریابی کارآفرینی

  هدف از این تحقیق بررسی شبکه بازاریابی و نقش عناصر بازاریابی در بازاریابی کار آفرینی بود. در مورد روش جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شد. این تحقیق توصیفی - تحلیلی میباشد. در مرحله اول: مبانی نظری، مرور ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق و شناسایی عوامل موثر بازاریابی در بازاریابی کار آفرینانه استخراج گردید. در مرحله دوم: مصاحبه با 20 نفر از کارآفرینان موفق در صنایع تولیدی ، خدماتی و بخصوص صنایع کوچک و متوسط بود . صنایع کوچک و متوسط طیف وسیعی از فعالیتها  خانگی تا امور تولیدی و خدماتی را شامل می شوند.

  بیشتر تعریفهای بنگاه های کوچک و متوسط بر اساس معیارهای کمّی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش دارایی ها و میزان سرمایه می باشد. در زمینه ویژگی های کیفی میتوان به حوزه و محدوده خدمات رسانی بنگاه های کوچک و متوسط اشاره کرد. وجود حداقل 2 مورد از ویژگیهای زیر در موسسات کوچک و متوسط ضروری است :

  1 -وحدت مالکیت و مدیریت، 2 - سرمایه و یا مالکیت توسط یک شخص یا یک گروه کوچک، 3 - محیط کاری عموما محلی کارکنان و مالکان در یک منطقه جغرافیایی، 4 - اندازه نسبی فعالیت مورد نظر در درون صنعت مربوطه در مقایسه با بزرگترین واحد مشغول در صنعت کوچک باشد. بازاریابی کارآفرینانه ارائه گفتمانی جدید از بازاریابی فعالیت های کارآفرینانه است که تلاش می کند به ما کمک کند با اهرم منابع و با گرایشی رشد محور با ارائه محصولات جدید، خدمات جدید، مواد اولیه جدید، یافتن بازارهای جغرافیایی جدید، یافتن کانالهای توزیع جدید، روش های سازماندهی جدید، روش های بازاریابی جدید و … موجب تغییر رفتار بازار گردیم. هرچند این فعالیت با توجه به چرخه عمر سازمانی یک بنگاه متفاوت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها