• شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه و رشد کسب و کارهای دانش بنیان (سازمان های کوچک و متوسط و نوپا)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 111
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه و رشد کسب و کارهای دانش بنیان (سازمان های کوچک و متوسط و نوپا)

  هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عواملی است که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب و کارهای دانش بنیان داشته و باعث رشد و توسعه این کسب و کارها می شوند.

  در این مطالعه با استفاده از پیشینه تحقیق عوامل اثرگذار بر توسعه و رشد کسب و کارهای دانش بنیان شناسایی شدند و نتایج به دست آمده را در اختیار خبرگان تحقیق ( 10 خبره ) قرار دادیم تا تاثیر این عوامل بر یکدیگر را از طریق ماتریس مقایسات زوجی دسته بندی کنیم، میانگین نظرات خبرگان ماتریس اولیه را تشکیل داد، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل به اولویت بندی تاثیرگذارترین عامل تا تاثیرپذیرترین عامل پرداختیم.

  نتایج به دست آمده گواه این موضوع است که عوامل فردی و عوامل شرکتی دارای بیشترین تاثیرگذاری هستند، همچنین عامل ویژگی های نیروی انسانی و سیاست های مالی دارای بیشترین تاثیرپذیری می باشند، از سوی دیگر عامل عوامل شرکتی و عامل ویژگی های نیروی انسانی بیشترین تعامل با دیگر عوامل اثرگذار را داشته و عامل سیاست های مالی و تکنولوژی کمترین تعاملات را با دیگر عوامل دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها