• مسئولیت اجتماعی شرکت و دستکاری سود عملیاتی از طریق تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/03
  • تعداد بازدید: 129
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  مسئولیت اجتماعی شرکت و دستکاری سود عملیاتی از طریق تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی

  در نبود شواهد تجربی کافی، مطالعه حاضر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شرکت را برای طبقه بندی نادرست هزینه های اصلی به عنوان اقلام ویژه در صورت سود و زیان جهت افزایش سود اصلی بررسی می کند. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1399 - 1393 انتخاب و فرضیه های مربوطه با استفاده از مدلهای رگرسیونی آزمون شد.

  شرکت هایی با عملکرد شرکت های با مسئولیت پذیری بالا نسبت به شرکت هایی با مسئولیت پذیری پایین، احتمال کمتری برای تغییر طبقه بندی دارند. نتایج با این تصور سازگار است که شرکت های دارای مسئولیت اجتماعی در گزارشگری مالی اخلاقی رفتار می کنند. همچنین مطابق با فرضیه دوم بین تمرکز مالکیت و تغییر طبقه بندی رابطه معناداری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها