• ابعاد فراحقوقی حمایت از محیط زیست

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/20
  • تعداد بازدید: 101
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  ابعاد فراحقوقی حمایت از محیط زیست

  گرچه حقوق ابزاری توانمند درحمایت ازمحیط زیست محسوب می شود و سیاست زیست محیطی موفق، بدون اتکا به ابزارها و ضمانت اجراهای حقوقی راه به جایی نمی برد اما حمایت از محیط زیست در عمل و در ذات خود با موانعی فراحقوقی دست به گریبان است که بدون توجه به این اقتضائات؛ حمایت های حقوقی و تاکید بر ضمانت اجراها، موثر و حکیمانه نخواهد بود.

  در واقع مساله شناسی دقیق، پاسخی صحیح و حکمی شایسته را به دنبال خواهد داشت و توجه به ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی اقتصادی و ... مقدم بر ضمانت اجراهای حقوقی به کارآمدی سیاست های حمایتی منتهی خواهد شد. بدین جهت عدم توجه به مبانی و  لوازم فراحقوقی حمایت از محیط زیست که می تواند به مهترین موانع در حمایت از محیط زیست بدل شود. دراین نوشتار مورد توجه قرارگرفته و هدف این مقاله نمایاندن مهمترین ابعاد فراحقوقی است که بدون توجه و تبیین صحیح، پاسخی درخور و حکیمانه از ابزارهای حقوقی در حمایت ازمحیط زیست دریافت نخواهیم کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها