• رابطه معلم و دانش آموز: مطالعه ای از معلمان کلاس های بالاتر و دانش آموزان آنها

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/12
  • تعداد بازدید: 213
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09216189337

  رابطه معلم و دانش آموز: مطالعه ای از معلمان کلاس های بالاتر و دانش آموزان آنها

  این مطالعه به بررسی ادراکات گروهی از معلمان پایه چهارم تا ششم و دانش آموزانشان در مورد رابطه شان می پردازد. شرکت کنندگان شامل 39 معلم و 111 دانش آموز در یک مدرسه ابتدایی در استان گلستان – ایران بودند. هر دو گروه به یک نظرسنجی با تعداد موارد و محتوای یکسان اما از دو دیدگاه متفاوت پاسخ دادند. بخش دوم نظرسنجی شامل پاسخ های معلم- دانش آموز به یک سوال باز بود. داده های کمی و کیفی برای تجزیه و تحلیل و بحث جمع آوری شد.

  تفاوت آماری معنی داری بین میانگین گروه های معلم و دانش آموز در ساختارهای هدف کلاس (p=0.000,f=9.55) و نقش معلم (p=0.018, f=2.414) مشاهده شد. یافته ها نشان می دهد که معلمان و دانش آموزان دیدگاه های خود را نسبت به مواردی که رابطه معلم و دانش آموز را آشکار می کنند یا منعکس می کنند، متفاوت بیان کرده اند. به نظر می رسد فشار تست ها یا نمرات مرجع به هنجار عامل مهمی باشد تفاوت ها. شرکت کنندگان نگرش معلم یا آموزش عاطفی را در ایجاد رابطه مثبت بین آن دو ضروری دانستند. نقشی که معلم بازی می کند بسیار پویاتر از نقش خطی نشان داده می شود و هر دو گروه لازم می دانند که معلمان نقش خود را بر اساس تنظیمات تغییر دهند تا از فراگیران حمایت بهتری کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها