• راه کارهای رفع ابهام از آیات قرآن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/01
  • تعداد بازدید: 200
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  راه کارهای رفع ابهام از آیات قرآن

  قرآن کریم مشتمل بر محکم و متشابه است. محکم کلامی است که دلالتش واضح و صریح است و از ظاهر آن علم به مراد و مقصود حاصل می شود و اصل و اساس قرآن را تشکیل می دهد. متشابه کلامی است که بار معنایی مختلفی دارد و مقصود از آن، معنای ظاهری کلام و آیه نمی باشد و یا همیشه با ارجاع آن به محکمات، نمی توان پی به معنای غیر ظاهری اراده شده از آن برد. گونه ای دیگر از آیات به نام مبهم نیز وجود دارند که تنها معنای آن پوشیده و نارساست و در واقع دارای پیچیدگی مصنوعی می باشد.

  وجوه معنایی متعدد ندارد. و با تفسیر صحیح پرده ابهام از روی این دسته از آیات کنار زده می شود. به دلیل اهمیت فراوان موضوع محکم و متشابه آثار زیادی در این مورد تدوین گردیده اما تاکنون مجموعه ای به طور هدفمند و مدون که به ارائه راهکار در این خصوص بپردازد دیده نشده. سعی ما بر این است که برای رفع ابهام و تشابه از آیات قرآن کریم راهکارهایی ارائه دهیم.

  روش انجام کار در مجموعه پیش رو مطالعات کتابخانه ای و توصیفی می باشد، نتایج حاصله از این تحقیق عبارتند از ارائه راهکارهایی چون مراجعه به آیات دیگر استفاده از کتب لغت مراجعه به فرهنگ زمان نزول و همچنین توجه به اسباب نزول و استفاده از تجربه و علم روز به کارگیری قرائن عقلیه، استفاده از عصمت پیامبران، دقت و توجه به مکی و مدنی بودن سوره ها و همچنین استفاده از قائده تناسب حکم با موضوع می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها