• بررسی تاثیر قدرت نفوذ مدیرعامل بر مدیریت ریسک تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/15
  • تعداد بازدید: 202
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر قدرت نفوذ مدیرعامل بر مدیریت ریسک تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قدرت نفوذ مدیرعامل بر مدیریت ریسک تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته که با استفاده از اطلاعات 186 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به صورت حذف سامانمند انتخاب شدند، در فاصله زمانی 13۹0 تا 13۹۹ صورت پذیرفته است.

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که قدرت نفوذ مدیرعامل تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت ریسک تجاری شرکت های مورد بررسی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها