• بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط حسابداری بر سرمایه گذاری در موجودی کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/15
  • تعداد بازدید: 122
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط حسابداری بر سرمایه گذاری در موجودی کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  یکی از اقلامی که بخش عمده ای از ترکیب دارایی های شرکت را تشکیل می دهد، موجودی کالا می باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر محافظه کاری مربوط حسابداری بر سرمایه گذاری در موجودی کالا با استفاده از داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب شدند، در فاصله زمانی 13۹2 تا 13۹۹ پرداخته شده است.

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و برای تجزیه و تحلیل، داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط حسابداری از الگوی ژانک (2008) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار محافظه کاری مشروط حسابداری بر سرمایه گذاری در موجودی کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها