• بررسی اثر قانون افزایش حقوق پایه سال 1401 بر منابع انسانی شرکت های کوچک مقیاس فناور و دانش بنیان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/18
  • تعداد بازدید: 144
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی اثر قانون افزایش حقوق پایه سال 1401 بر منابع انسانی شرکت های کوچک مقیاس فناور و دانش بنیان

  این تحقیق به شکل میدانی در میان شرکت های کوچک و متوسط sme مستقر در پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شتاب دهنده استان های همدان، البرز، تهران و اصفهان با هدف ارزیابی و بررسی تاثیر افزایش حقوق مشمولان قانون کار بر منابع انسانی شرکت های مذکورانجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 75 نفر مدیران و موسسان کسب وکارهای کوچک و متوسط هستند.

  پژوهش حاضر با استفاده از طرح روش پرسشنامه بوده و داده های گردآوری شده براساس طیف لیکرت به بررسی اثر افزایش حقوق مشمولان قانون کار بر موضوعات تعدیل، پاداش، ترک کار، نرخ burn rate و runway ، آموزش، بهره وری نیروها و استخدام می پردازد. نتایج تحقیق نشان داده اند که افزایش حداقل دستمزد اشتغال تاثیر چشمگیری در پارامتر های مذکور داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها