• بررسی و شناسایی ضعف های معلمان در مدیریت کلاس های چندپایه دوره ابتدایی بر اساس نظریه داده بنیاد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/21
  • تعداد بازدید: 172
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی و شناسایی ضعف های معلمان در مدیریت کلاس های چندپایه دوره ابتدایی بر اساس نظریه داده بنیاد

  هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی ضعف های معلمان در مدیریت کلاس های چندپایه دوره ابتدایی می باشد. روش تحقیق پژوهش روش کیفی از نوع داده بنیاد می باشد و مطالب مورد نیاز نوت برداری شده اند. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز بر اساس مقایسه و طبقه بندی کدهای بدست آمده ( باز، محوری، گزینشی ) صورت گرفته است.

  جامعه آماری پژوهش مدرسه های چندپایه مختلط روستایی ناحیه 2 شهرستان ساری می باشد. نمونه آماری پژوهش نیز به صورت خوشه گیری چند مرحله ای انتخاب شده است. بدین صورت که از بین مدارس روستایی چندپایه ناحیه 2 شهرستان ساری، یک دبستان چندپایه در حاشیه شهر انتخاب شده است در آن مدرسه، 5 کلاس برای انجام پژوهش انتخاب شده است.

  نتایج بدست آمده نشان می دهد که عمده ضعف های معلم کلاس به چهار ضعف 1. برخورد عاطفی ناصحیح با دانش آموزان 2 . ارائه تقویت منفی و بازخوردهای اشتباه به دانش آموزان 3 . عدم برنامه ریزی مناسب توسط معلم 4. عدم رعایت اصول تدریس توسط معلم، بر می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها