• اثر بخشی آوای قرآن بر شادکامی، تاب آوری و سخت رویی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی ساوه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/26
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  اثر بخشی آوای قرآن بر شادکامی، تاب آوری و سخت رویی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی ساوه

  دانشجویان خوابگاهی به واسطه ی دوری از خانواده در معرض اختلالات متعددی قرار دارند. یکی از مهمترین مواردی که دانشجویان با آن روبه رو هستند، عدم تاب آوری و احساس افسردگی بوده و باعث کاهش شادکامی در آن ها می شود. بنابراین در این پژوهش آوای قرآن به عنوان نوعی موسیقی، مورد استفاده قرار گرفته تا اثربخشی آن بر روی شادکامی، تاب آوری و سخت رویی دانشجویان خوابگاهی بررسی گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آوای قرائت قران بر شادکامی، تاب آوری و سخت رویی بود.

  به این منظور 30 دانشجو از تعداد 280 دانشجو ساکن در خوابگاه براساس جدول مورگان و به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند، مداخله آموزشی نیز در 8 جلسه به گروه آزمایش ارائه شد. همچنین پرسشنامه های شادکامی، تاب آوری و سخت رویی را در سه مرحله ی پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون اجرا شد. یافته ها نشان داد آوای قرائت قرآن باعث افزایش سطح شادکامی، تاب آوری و سخت رویی در دانشجویان خوابگاهی گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم