• درمان شناختی در کاهش استرس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/26
  • تعداد بازدید: 138
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  درمان شناختی در کاهش استرس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

  هدف از این پژوهش اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی افراد افسرده خفیف بود. دراین پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 36 نفر از بین دانشجویان دارائی علائم افسرده خفیف بر اساس مقیاس بک ( 12 نفر گروه آزمایش و 26 نفر در گروه کنترل) بودند.

  روش پژوهش از نوع تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و ابزار اندازه گیری پرسشنامه افسردگی بک 2 بود. ابتدا فرم پیش آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد و گروه آزمایش به 8 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) تحت درمان گروهی شناختی رفتاری قرار گرفتند، بعد از اتمام دوره گروه درمانی هر دو گروه آزمایش و کنترل در معرض اجرای پس آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری آنکوا استفاده شد نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد درمان شناختی رفتاری برای کاهش علائم افسردگی اثربخش بوده است. نتیجه تا مرحله پیگیری تداوم یافت .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها