• بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی گروه خودروسازی سایپا

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/29
  • تعداد بازدید: 102
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی گروه خودروسازی سایپا

  رشد اقتصادی یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی یک گروه صنعتی است و موفقیت گروه های صنعتی در گرو رشد اقتصادی آنها می باشد. رشد اقتصادی دارای ابعاد مختلفی است که هرکدام از آنها نیازمند تحلیل و بررسی می باشد، اما به دلیل محدودیت در مطالعات مختلف، معمولا به بررسی تعداد محدودی از ابعاد در هر مطالعه پرداخته می شود. در مطالعه حاضر که در گروه خودروسازی سایپا انجام شده است، تاثیر متغیرهای خلاقیت، پیشرفت اقتصادی و همچنین بهره وری نیروی انسانی برروی رشد اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا ارزیابی شده است.

  روش تحقیق مطالعه حاضر، توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل 186 نفر از کارکنان گروه خودروسازی سایپا و همچنین کارشناسان و خبرگان این حوزه می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که خلاقیت تاثیرمعناداری برروی رشد اقتصادی در گروه خودرو سازی سایپا داشته است. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، پیشرفت فناوری و بهره وری منابع انسانی نیز تاثیر معناداری برروی رشد اقتصادی در گروه خودروسازی سایپا داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها