• تبعیض جنسیتی و ارتباط آن با خشونت علیه زنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/07
  • تعداد بازدید: 133
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تبعیض جنسیتی و ارتباط آن با خشونت علیه زنان

  پژوهش حاضر با هدف شناخت ارتباط میان میزان ادراک تبعیض جنسیتی اعمال شده بر زنان و وقوع رفتارهای خشونت آمیز علیه آنها انجام گرفته است. جامعه پژوهشی مورد نظر در این تحقیق 20 نفر از دانشجویان زن دانشگاه شهید بهشتی با میانگین سنی 30 سال بوده است ، ابزارهای اندازه گیری به شکل مصاحبه در دو بخش به کار گرفته شده اند؛ در بخش اول آن مصاحبه ای مبتنی بر پرسشنامه تبعیض جنسیتی ادراک شده (sse) و در بخش دوم مصاحب های نیمه ساختاریافته با هدف بررسی رابطه تبعیض جنسیتی ادراک شده توسط فرد در خانواده و میزان خشونت کلامی و جسمانی علیه وی و بررسی رابطه باور گزاره های تبعیض آمیز به عنوان یک حقیقت و نه یک تبعیض منفی علیه زنان ، توسط خود فرد (زن) و خشونت کلامی - جسمانی بر علیه وی می باشد.

  نتایج پژوهش نشان می دهد که میان تبعیض جنسیتی ادراک شده درخانواده و باور فرد به گزاره های تبعیض آمیز و خشونت کلامی و فیزیکی نسبت به او رابطه مثبتی وجود دارد به بیان دیگر هرچه فرد تبعیض های موجود را درست و به جا قلمداد کند، در برابر آنها سکوت کرده و آنها را طبیعی و به حق بداند، دفعات و شدت ارتکاب رفتارهای تبعیض آمیز نسبت به او بیشتر می شود و هرچه در برابر رفتارهای تبعیض آمیز با قاطعیت بیشتری پاسخ دهد و یا آنها را نپذیرد دفعات ارتکاب این رفتارها نسبت به او کاهش پیدا می کند. همچنین این پژوهش نشانگر اقدام و مقابله بسیار پایین زنان در مقابل تبعیض جنسیتی و مزاحمت های جنسی بوده است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها