• هویت میراثی از گذشته یا انتخابی برای آینده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/10
  • تعداد بازدید: 100
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09103159821

  هویت میراثی از گذشته یا انتخابی برای آینده

  آیا هویت میراثی به جای مانده از گذشته است یا انتخابی برای آینده ؟در این پرسش مفهوم (زمان) پیش فرض گرفته شده است از این رو، تحلیل مفهوم زمان نقطه عزیمت ماست. زان پس به بررسی نسبت مفهوم زمان با نظریه اجتماعی می پردازیم و بر می داریم که جامعه شناسی علم زمان (بلکه علم مکان) است.

  (علم زمان) اما تاریخ است که در روایت هگلی اش نسبتی وثیق با پارادایم فلسفی آگاهی دارد. این پارادایم اجازه تاسیس جامعه شناسی را نمی داد چرا که جامعه شناسی نظریه کنش است نظریه آگاهی از همین رو تاسیس جامعه شناسی در پایانه های سده نوزدهم اروپایی مقارن است با بحران فلسفه آگاهی کانون بحران مفهوم (سوژه) بود، سوژه های که خود هم بنیاد فلسفه آگاهی مدرن بود و هم کانون جامعه مدرن. اما مارکس، نیچه و فروید طومار سوژه را در هم پیچیدند و بدینسان جامعه مدرن را به بحران در انداختند. تاسیس جامعه شناسی پاسخی بود به این بحران، این تاسیس چرخش گاهی است که در آن از گران باری و زیان باری (تمپوسنتریسم) آگاه گشتیم و بر سودمندی (تمپوسنتریسم) انگشت نهادیم.

  پس از این بحث نظری، به برخی از نارسایی های تلقی زمان محور از هویت در علوم اجتماعی ایران اشاره می کنیم و نشان می دهیم که چگونه این نارسایی های گرانبار از گذشته است و از این رو ناتوان از نگریستن به آینده ریشه ناتوانی جامعه شناسی ایرانی در پردازش نظریه کنش را نیز در همین نارساییها جستجو می کنید. جامعه شناسی ایرانی برای برون رفت از این بن بست و گشودن افق های نو در سپهر نظریه و عمل اجتماعی چاره ای جز دست شستن از ترقی هویت (به سان میراثی از گذشته)، و بر گرفتن آن همچون (انتخابی برای آینده) ندارد. سرآخر درباره مفهومی از هویت (بخردانه) و نسبت آن با علوم اجتماعی سخن می گوییم افزون بر اینها و چه میان رشته ای این مقاله در بررسی نسبت علومی همچون جامعه شناسی و تاریخ در چشم اندازی فلسفی در زمینه تحلیل مفاهیم های زمان و مکان توضیح داده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها