• تعیین درصد آلودگی ارقام تجاری سیب زمینی فریدن به بیماری اسکب معمولی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/07
  • تعداد بازدید: 131
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09142959557

  تعیین درصد آلودگی ارقام تجاری سیب زمینی  فریدن به بیماری اسکب معمولی

  منطقه فریدن یکی از مهم ترین مناطق تولید سیب زمینی در استان اصفهان می باشد. و از مهم ترین قطب های تولید سیب زمینی در کشوراست. یکی از بیماری های مهم سیب زمینی بیماری اسکب می باشد که خسارت زیادی به محصول می زند و باعث کاهش بازار پسندی و کاهش کمی این محصول می شود، بیماری اسکب دارای علائم لکه های برجسته وتوری مانند و فرورفتگی عمیق یا سطحی می باشد.

  در این بررسی درصد الودگی تعـدادی از ارقـام تجـاری سـیب زمینـی مـورد کـشت کـشور بـه بیمـاری اسـکب درشهرستان فریـدن در سـال 1399 در شرایط مزرعه در روستای گشنیز جان مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت.  این ازمایش درقالب طرح بلوک کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. واکنش ارقام در دو طیف متفاوت بیمار و سالم و  توسط صفات کیفی وتوصـیفی با توجه به درصـد غـده هـای الوده و با نرم افزارهای sas و spss  مقایسه شدند و میزان الودگی ارقام تعیین شد.

  ابتدا 10رقم معروف که بیشترین کشت سیب زمینی فریدن به ان اختصاص داشت مشخص شد و سپس از هررقم 100عدد غده سالم  به صورت تصادفی انتخاب و با ثابت نگه داشتن بقیه ی متغیر ها، فقط متغیر عامل بیماری مطالعه شد. و کشت انجام شد. و بعد از انتعداد و در صد غده های الوده مشخص شد و نسبت غده های بیمار به غده های سالم مشخص شد، و نتایج زیر به دست امد که بین 10 رقم سیب زمینی تفاوت معنی داری بین ارقام از نظر درصد آلودگی،  وجود داشت و در فریدن ازبین 10 رقم مورد بررسی، ارقام کوزیما وسوناته کمترین درصد الودگی و ارقام اریندا و دیامانت بیشترین درصد الودگی را داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها