• بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی مدیران بر مدیریت سود با توجه به نقش کیفیت کار حسابرسان مستقل و قدرت راهبری شرکتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/03/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/27
  • تعداد بازدید: 76
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی مدیران بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی  است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش از نوع همبستگی می باشد که برای تجزیه و تحلیل فرضیه های آن با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی از رگرسیون چندمتغیره  به روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است.

  نمونه آماری پژوهش شامل 111 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396 تا 1400 است که به روش حذف سیستماتیک به دست آمده‌اند. نتایج نهایی تحقیق نشان می‌دهد که ارتباطات سیاسی مدیران اثر مثبت و معناداری بر مدیریت سود دارد. همچنین نتیجه بخش دیگر تحقیق نیز نشان می‌دهد که هر دو متغیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی تاثیر تعدیلگر کاهشی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی مدیران و مدیریت سود دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها