• نقش پیوند عاطفی در نگرش برند مصرف کننده ها (مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران در شهر اردبیل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/03/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/27
  • تعداد بازدید: 82
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

    هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش پیوند عاطفی در نگرش برند مصرف کننده ها در بین مشتریان بیمه ایران در شهر اردبیل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان بیمه ایران در شهر اردبیل می باشند. برای این منظور با استفاده از حدول مورگان تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند.

  ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود که برای سنجش پیوند عاطفی و نگرش مصرف کننده از پرسشنامه احمدپور (1400) استفاده شد. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت و نتایج نشان داد که رابطه بین متغیر پیوند عاطفی توسط متغیر نگرش مصرف کننده تشدید می‏‏شود که اگر پیوند عاطفی افزایش یابد این اثر قوی­تر و اگر هوش پیوند عاطفی ضعیف شود طبیعتاً این رابطه ضعیف خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها