• الزامات شناخت رانت اقتصادی در راستای تحقق توسعه (مورد: منطقه 3 شهر تهران)

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/30
  • تعداد بازدید: 93
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02188352080

  رانت شهری یا رانت فضا به عنوان یکی از عناصر ضدتوسعه قلمداد می‌شود که مانعی جدی در برابر توسعه اجتماعات انسانی است. در دو سده گذشته این مفهوم به یکی از اصلی‌ترین محورهای مطالعاتی در تمامی رشته‌های علوم انسانی و به خصوص برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده که پیامدها و تبعات آن گریبان‌گیر اقتصاد جوامع بوده است. در جهان در حال توسعه و به خصوص کشور ایران به نظر می‌رسد جریان رانت از سرمایه مولد پیشی گرفته و دامنه آن به اغلب بخش‌های اقتصادی قابل تسری است که زمین و مسکن شهری در رأس آن قرار دارد.

  بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعات اسنادی درصدد شناخت رانت شهری و کاربست آن در حوزه اراضی بایر در منطقه سه شهر تهران است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه‌ای کردن مالکیت به خصوص در بخش زمین (که قابل تولید یا جابه‌جایی نیست) زمینه‌های کمیابی را فراهم کرده تا جایی که انحصار و کمیابی این کالا موجب تولید سود و انباشت غیرمولد شده و روند لگام گسیخته افزایش قیمت‌ها نیز ادامه پیدا می‌کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم