• بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل و ویژگی های مدیران بر مدیریت واقعی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/09
  • تعداد بازدید: 74
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل و ویژگی‌ های مدیران بر مدیریت واقعی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت‌ساله بر اساس صورت‌های مالی سال­های 1391 الی 1397 شرکت‌های موردمطالعه است و نمونه موردمطالعه شامل 127 شرکت می‌باشد. به‌طورکلی در این تحقیق برای تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه­ای استفاده‌شده است و برای آزمون فرضیه­های­ تحقیق از داده‌های مندرج در صورت­های مالی شرکت‌ها و نرم‌افزارهای ره­آورد نوین و از سایت­های مرتبط متعلق به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته‌شده است.

  این تحقیق شامل دو فرضیه می­باشد که جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و روش داده­های ترکیبی استفاده‌شده است. در این تحقیق، نفوذ مدیر عامل و ویژگی های مالی شرکت به‌عنوان متغیرهای مستقل، مدیریت واقعی سود تحت عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اندازه شرکت و اهرم‌مالی به‌عنوان متغیرهای کنترلی موردسنجش قرارگرفته است. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله­­ی رگرسیون برازش شده حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنی‌دار نفوذ مدیر عامل و ویژگی های مدیران بر مدیریت واقعی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها