• کاهش زمان تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده با استفاده از سازه یک درجه آزاد معادل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1262
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده(ida)  یکی از دقیق ترین روش تحلیل سازه ها است که نه تنها رفتار واقعی سازه در آن مدل می گردد بلکه عدم قطعیت در پاسخ سازه نیز لحاظ می شود. با این حال، انجام این تحلیل با توجه به انجام تعداد زیادی تحلیل دینامیکی غیرخطی، از زمان برترین روش های تحلیلی می باشد. برای ساده سازی انجام این تحلیل روش های متعددی پیشنهاد شده است که هر کدام معایب و مشکلاتی دارند. در این مطالعه، با بررسی روش های معادل سازی سازه چند درجه آزادی ارائه شده در مطالعات گذشته، امکان استفاده از سازه معادل را در انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از سازه معادل معرفی شده، میانگین و انحراف معیار نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده همخوانی بسیار خوبی با تحلیل های سازه چند درجه آزادی دارد. بررسی خطاهای تحلیل مشاهده شده است که خطاها در محدوده غیرخطی کمتر از محدوده خطی می باشد ولی در نهایت با توجه به کاهش قابل توجه زمان تحلیل، خطاها در محدوده قابل قبول می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها