• بررسی رسوبات رودخانه سفید رود در پیشروی خط ساحلی منطقه کیاشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 93
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از مهمترین مسائل در مهندسی سواحل محاسبه انتقال رسوب است که در منطقه ساحلی تا حد زیادی بوسیله شرایط موج و جریان های کرانه ای ناشی از موج وابسته تعیین می شود. سیستم مدل سازی کاربردی  mike21 چندین مدول جداگانه را شامل می شود. مدول های استفاده شده در این مطالعه، مدول هیدرودینامیکی (mike 21 hd) برای محاسبه حرکات آب و مدول انتقال گل (mike 21 mt) برای محاسبه دینامیک رسوب چسبنده می باشند ( مانند(lumborg and pejrup , 2005 , lumborg and windelin ,2003) با احداث جتی ها شرایط طبیعی جریانات در منطقه دستخوش تغییرات شده که این امر تغییر در روند فرآیندهای طبیعی حاکم بر منطقه ساحلی را به دنبال دارد. در این تحقیق، الگوی انتقال رسوبات معلق به کمک مدل  mike21 برای حالات قبل و بعد از احداث جتی ها در منطقه کیاشهر شبیه سازی شده است. نتایج این بررسی نشان داد که با احداث جتی ها، سرعت جریانات در اطراف ورودی مرداب کمتر شده و نفوذ رسوبات معلق به داخل بندر کاهش یافته است. بار رسوبی کل، در محدوده ی دهانه سفید رود تا ورودی مرداب  9.8 میلیون تن در سال برآورد شده است. این مقدار رسوب باعث پیشروی 1.35 متری خط ساحلی در  سال می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها