• بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای اسکله طراحی شده بر اساس آئین نامه های طراحی با رفتار پیش بینی شده توسط آئین نامه های مقاوم سازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 805
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این تحقیق به مقایسه سطوح عملکرد لرزه ای اسکله طراحی شده توسط آئین نامه های طراحی ایران با سطوح عملکرد پیش بینی شده توسط آئین نامه مقاوم سازی پرداخته است. اسکله طرح دارای قدمتی بیش از 40 سال می باشد که به دلیل نیاز بندر به افزایش سطح بهره برداری و افزایش مبادلات کالا که در نهایت منجر به افزایش ابعاد اسکله گردیده است و بعلت خرابی های حاصله ناشی از گذشت زمان و خرابی های ناشی از جنگ جزء مقوله پروژه هایی که نیازمند تعمیرات اساسی هستند قرار گرفته است. اسکله مذکور به دلیل افزایش ابعاد و توسعه بهره برداری که در بالا شرح آن داده شده است مطابق آئین نامه های بارگذاری لرزه ای، و نهایتا بر اساس باحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان و آیئن نامه بتن ایران ( آبا) و پیش نویس آئین سازه های دریایی ایران و بندر سازی ژاپن و آئین نامه پل سازی ایران با توجه به ظرفیت موجود اسکله و انجام آزمایشات مورد نیاز جهت تخمین کیفی و کمی از ظرفیت باربری سازه موجود تحلیل شده است و در نهایت طرح از سوی مشاور پیشنهاد شده است. بگونه ای که طرح موجود کلیه ضوابط و معیارهای آئین نامه های مذبور را برآورده کرده است سپس همین سازه بر اساس رهنمودهای مندرج در آئین نامه مقاوم سازی و با رعایت کلیه محدودیت ها و الزامات مجددا مدلسازی و آنالیز شده است و در انتها نتایج آنالیزها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است تا بدین ترتیب رفتار سازه از نقطه نظر عملکرد، گستردگی کمی و کیفی مفاصل پلاستیک و توزیع برش و جابجایی تعیین گردد. این مطالعات نشان می دهند الگوهای متفاوت بارگذاری نتایجی متفاوت را بدست می دهند که از نظر کلی کم و بیش مشابه هستند لیکن در جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند. عدم تشکیل مفاصل پلاستیک قابل توجه و در محدوده بعد از سطح عملکرد ایمنی جانی در تیرها و تشکیل مفاصل پلاستیکی در تعداد کمی از شمع ها در سطح عملکرد بعد از ایمنی جانی و صرفا تشکیل مفاصل در آستانه تخریب در آن ها از دیگر نتایج هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها