• بررسی تاثیر طبقه اجتماعی بر تحصیلات

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2896
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   این مقاله با بررسی عوامل تشدید بازتولید طبقه درسه بعد درونی، بیرونی نابرابری وفراتر از این دو عامل،یعنی سیاست گذاری یا سیاستگذاران آموزش وپرورش بوده است.آنچه به طور خاص تعجب انگیز می باشد، این است که علیرغم حجیم شدن سیستم آموزش وپرورش در سطح جهان، چه از لحاظ کیفی وکمی تفاوتهای طبقه درکسب موفقیت و فرایندیادگیری به طور نسبی در قرن بیست ویکم پایدار باقی مانده است.لذا در این نوشتار، طبقه و نابرابری های طبقه اجتماعی و تاثیر آن درفرایند یادگیری وموفقیت تحصیلی دانش آموزان، به عنوان یک مفهوم کلیدی، که توجه پژوهشگران قرن بیستم را به خود معطوف داشته است، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که علیرغم تلاش جهت تعدیل ساختاری وتغییر سیاست گذاری های آموزش وپرورش، نه تنها نابرابری کاهش نیافته است، بلکه به ماشین محرک تشدید باز تولید طبقاتی شده است واین وضعیت بیشتر توسط عوامل بیرونی تحصیلات از قبیل پایگاه اقتصادی–اجتماعی، نگرش ها،رفتارها و فرهنگ طبقه ای قوام یافته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها