• نگاه جامعه شناختی بر نگرش جوانان ایران به تحرک اجتماعی بوسیله تلویزیون

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 933
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   این تحقیق نشان می دهد سیمای.ا. ایران و تلویزیون های خصوصی (کانالهای ماهواره ای فارسی زبان خصوصی) چگونه جوانان ایران را به تحرک اجتماعی ترغیب می کنند. مطابق ماده 175 قانون اساسی ایران در سال 1358، سیمای.ا. ایران تنها رسانه ای است که مجاز می باشد برنامه های تلویزیونی را برای مخاطبان داخل ایران پخش کند. اما برخلاف قانون اساسی فوق، تلویزیون های خصوصی مخاطبانی منجمله جوانان ایرانی دارند. فرض است ترغیب جوانان ایران به تحرک اجتماعی مطابق تئوری کاشت بوسیله سیمای.ا. ایران و تلویزیون های خصوصی متفاوت است. جامعه آماری جوانان 18تا 35 ساله ایرانی در 30 استان ایران و اندازه نمونه 1068 نفر جوان است که با روش نمونه گیری ساده تصادفی طبقه بندی انتخاب شده اند و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار spssتحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد, براساس تئوری کاشت، تحرک اجتماعی جوانان بیشتر به وسیله تلویزیون های خصوصی تا سیمای.ا. ایران انجام می شود، اما، برخلاف این تئوری متوسط تماشای جوانان ایران به طور روزانه برای تحرک 4 الی 5 ساعت است (نه بیشتر از 7 ساعت). همچنین، مطابق این تئوری تلویزیون های خصوصی بازوی فرهنگی جوانان ایران تا سیما.ا.ایران شناخته می شوند و اثراین تلویزیون ها ناشی از برنامه ها متنوع، قهرمانان تلویزیونی و عامل بیرونی (مجاز نبودن رقابت تلویزیون های خصوصی داخلی با سیمای.ا.ایران در قانون اساسی) است. به طوری که این می تواند به محبوبیت جوانان برای تماشا تبدیل شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها