• پالینولوژی نهشته های پرمین پیشین سازند فراقان، چاه کیش 2، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 934
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  نهشته های سازند فراقان در برش چینه شناسی چاه کیش 2، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس از 211 متر ماسه سنگ، ماسه سنگ رسی، ماسه سنگ لیتیک دار، سنگ آهک االیتی، شیل های سبز – خاکستری و تناوب آهک – دولوستون، مارن و انیدریت تشکیل شده که با ناپیوستگی فرسایشی روی نهشته های سازند زکین و با پیوستگی رسوبی در قاعده نهشته های سازند دالان قرار گرفته است. پالینوفلورای متنوعی با حفظ شدگی نسبتا خوب شامل پولن های تک باله، پولن های دوباله، اسپورهای با اگزین تک لایه و دو لایه، میکروفیتوپلانکتون های فاقد تزئینات و اسکلوکودونت ها در رسوبات مذکور وجود دارد. براساس گسترش چینه شناسی شناخته شده پالینوموف هایی نظیر horriditriletes filiformis, tiwariasporis gondwanensis, potonieisporites granulatus, potonieisporites novicus, nuskoisporites rotates, nuskoisporites triangularis, plicatipollenites gondwanensis, alisporites nuthallensis, platysaccus sp. cf. p. papilionis, hamiapollenites karrooensis, hamiapollenites perisporites, hamiaapollenites sp. cf. h. saccatus, protohaploxypinus perfectus, protohaploxypinus diagonalis, vittatina lata, cycadopites cymbatus نهشته های سازند فراقان در برش چینه شناسی مورد مطالعه به پرمین پیشین نسبت داده می شود. وجود پولن های تک باله، پولن های دو باله و اسپورها همراه با میکروفیتوپلانکتون های فاقد تزئینات و اسکلوکودونت ها با فراوانی نسبی بسیار کمتر نشان دهنده این است که نهشته های سازند فراقان در محیط دریایی کم عمق نزدیک به ساحل تشکیل شده اند. همچنین با توجه به فراوانی نسبی پولن های بالدار می توان نتیجه گرفت در پوشش گیاهی اطراف حوضه رسوبی مورد مطالعه مخرطیان فراوانی نسبی قابل توجهی داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم