• مطالعه فرآیندهای دیاژنتیکی موثر بر نهشته های پالئوسن پسین جنوب شرق نهبندان، شرق ایران (برش کوه پاترگی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 757
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مطالعه نهشته های پالئوسن پسین در برش چینه شناسی کوه پاترگی واقع در جنوب شرق شهرستان نهبندان، شرق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فرآیندهای دیاژنتیکی موثر بر این مجموعه عمدتا از نوع دیاژنتیکی ثانویه بوده و در برخی موارد نیز می توان وجود پدیده های دیاژنتیکی اولیه را در این نهشته ها مشاهده نمود. به طور کلی در این نهشته ها تاثیر سه محیط دیاژنتیکی دریایی، جوی و تدفینی شناسایی شده است در سنگ های کربناته مورد بررسی میکریتی شدن به میزان ناچیز دیده می شود و بیشتر سنگ ها دارای زمینه سیمانی می باشند. همچنین پدیده های دیاژنتیکی دیگری نیز مشاهده شده که به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها