• مروری بر مطالعات انجام گرفته در خصوص پاسخ لرزه ای سازه های نامنظم در ارتفاع

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1151
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله سعی شده است، مروری بر مطالعات انجام گرفته در خصوص تخمین پاسخ لرزه ای نامنظم در ارتفاع صورت بگیرد. مطالعه کارهای صورت گرفته در این خصوص نشان می دهد که اکثر این مطالعات بر روی قاب های دو بعدی که در نرم افزارهای غیرخطی مدل شده اند، انجام گرفته است. عموماً تحلیل های صورت گرفته به صورت تحلیل تاریخچه ی زمانی غیرخطی بوده و در مواردی نیز از تحلیل های استاتیکی غیرخطی استفاده است. نتایج نشان می دهد که کم ترین نیاز لرزه ای برای سازه های با نامنظمی جرمی و بیش ترین نیاز لرزه ای برای سازه های با نامنظمی ترکیب سختی و مقاومت به دست می آید و نیاز لرزه ای سازه های با نامنظمی مقاومتی، بیش تر از نیاز لرزه ای سازه های با نامنظمی سختی است و در مورد سازه های پس رفته نیاز دیریفت (جابه جایی نسبی) در بخش برج سازه های پس رفته افزایش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها