• تاثیر وصول مطالبات شرکت های بازرگانی بر بوجود آمدن شرکت های تک فعالیتی جدید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 1532
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مشکلات اساسی که امروزه شرکت های بازرگانی در زمینه ی کسب و کار با آن مواجه هستند، مشکل وصول نشدن مطالبات است. این مشکل یکی از مشکلات اساسی سیستم بازرگانی در جهان محسوب می شود. لذا یافتن راه حل مناسب برای این مساله در سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر که با هدف تاثیر وصول مطالبات بر بوجود آمدن شرکت های تک فعالیتی جدید انجام گرفته است از لحاظ هدف کاربردی_ توصیفی و از لحاظ روش در زمره ی تحقیقات همبستگی قرار دارد و از آنجا که در یک محیط واقعی انجام شده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است، لذا در زمره ی مطالعات میدانی نیز قرار می گیرد. جامعه آماری شرکت های بازرگانی فعال در شهر مشهد و تعداد نمونه 71 مورد بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: ساماندهی و وصول به موقع مطالبات شرکت های بازرگانی با افزایش اندازه مطالبات معوق، میزان توجه بنگاه مسئول برای پیگیری و نظارت بر عملکرد شرکت بازرگانی، تدابیر اندیشیده شده توسط شرکت های بازرگانی، و استفاده از واحدهای حقوقی رابطه معناداری دارد. و همچنین بر طبق نتایج مشخص گردید که میان ساماندهی و وصول مطالبات معوق  شرکت های بازرگانی با میزان مراجعه و اعتماد این شرکت ها به بنگاه های ساماندهی و وصول مطالبات، ارتباط معنا داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق می تواند کارگشای مدیران و صاحبان سرمایه در زمینه کسب و کار شرکت های بازرگانی و بنگاه های اقتصادی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها