• بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی و تنبلی اجتماعی در بانک اقتصادنوین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 2167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی و تنبلی اجتماعی در بین کارکنان بانک اقتصاد نوین مشهد می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را 123 نفر از کارکنان شاغل در 9 شعبه تشکیل می دهد. این بررسی به روش توصیفی ازنوع همبستگی صورت گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد بهره گرفته شده است. بعد از سرشماری از کارکنان و توزیع پرسشنامه ها میان آنان، تعداد 116 پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد و بقیه پرسش نامه ها از تحلیل کنار گذاشته شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی، رابطه منفی و معناداری را با تنبلی اجتماعی کارکنان دارند. علاوه بر این، یادگیری سازمانی، رابطه مثبت و معناداری را با تعهد سازمانی کارکنان بانک اقتصاد نوین مشهد دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها