• تعیین نوع تخلخل و روند تراوایی با استفاده از لاک انحراف سرعتچاه شماره 17 و 26 در میدان پارس جنوبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 877
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  توجه به خواص پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی از مهمترین مسائل زمین شناسی نفت می باشد که امروزه توسط روشهای مختلفی انجام می پذیرد، که از جمله ی آنها استفاده از لاگ انحراف سرعت به دست آمده از چاه های مختلف در منطقه ی مورد مطالعه می باشد. در این نگارش به منظور تعیین خواص پتروفیزیکی (تخلخل، تراوایی) مخزن پارسی واقع در جنوب کشور از نگارهای مختلف چاه پیمایی (صوتی، نوترون و چگالی و ...) در درون دو سازند کنگان و دالان استفاده گردید و با تلفیق نگارهای حاصل از مطالعات میکروسکوپی به جنس سنگها، نوع و مقدار خلل و فرج، تراوایی و میزان آب اشباع شدگی در سازندهای مورد آزمایشی برده شد. مقطع مورد مطالعه از چاه شماره ی 17، با عمق 400 متری بیانگر حضور 5 زون مختلف با انحراف سرعت خاص و تخلخل و تراوایی مختلف می باشند. مقطع مورد مطالعه در چاه شماره ی 26 در عمق حدودا 300 متر، نشانگر 3 زون با تخلخل و تراوایی متوسط می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها