• بررسی وضعیت کانی سازی آهن در محدوده آهن آلقویروق با استفاده از مطالعات ژئوفیزیکی به روش مگنتومتری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 968
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مطالعات مگنتومتری جهت بررسی وضعیت کانی سازی آهن در محدوده آهن آلقویروق واقع در 35 کیلومتری شمال شرق خوی و نیز شمال شرق استان آ.غ صورت گرفته است. محدوده برداشت شده وسعتی در حدود 140000 مترمربع در شبکه 1 و حدود 24100 مترمربع در شبکه 2 را پوشش می دهد. شبکه برداشت به صورت مربعی با فاصله خطوط برداشت 20 و 10 متر در جهت شرقی – غربی شمالی – جنوبی و فاصله نقاط برداشت 10 متر می باشد. پس از برداشت داده ها و نسبت دادن مختصات به نقاط برداشت، فایل رقومی نقاط برداشت آماده سازی شده و تصحیحات لازم جهت پردازش بر روی داده ها انجام شده است. تصحیحات انجام شده شامل تصحیحات روزانه و تصحیح میدان زمین مرجع (igrf) می باشند که از داده ها کم شده اند. پارامترهای میدان زمین مرجع در منطقه مورد مطالعه شامل شدت میدان زمین مرجع 48449 نانوتسلا، زاویه میل مغناطیسی 57.38 درجه و زاویه انحراف مغناطیسی 5.36 درجه می باشد. در نهایت، نقشه کل شدت میدان مغناطیسی، نقشه برگردان به قطب و نقشه مشتق اول قائم تهیه شده و آنومالی های آهن در محدوده مورد مطالعه مشخص شده است. مطالعات ژئوفیزیکی نشان می دهد که در محدوده کانی سازی مگنتیت توام با هماتیت و همراه با گسل خوردگی هایی است که باعث جابجایی رگه های اهن شده است. در پایان نقاطی جهت حفاری پیشنهاد شده که با توجه به اینکه هیچگونه مطالعات اکتشافی در محدوده صورت نگرفته، لذا باید این نتایج با اطلاعات زمین شناسی تطبیق داده شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها