• تحلیل خطر لرزه ای شهر ری منطقه حرم شاه عبدالعظیم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1146
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله به بررسی خطر لرزه خیزی در منطقه شهر ری در استان تهران در محدوده 50 تا 53 درجه طول شرقی ′34/30 تا 36/30′ عرض شمالی پرداخته شده است. در ابتدا شرایط تکتونیکی منطقه بررسی شده و با استفاده از نرم افزار gmt و داده های موسسه ژئوفیزیک، گسل های این منطقه ترسیم گردیده اند. و در ادامه بررسی زمین شناسی و تکتونیک منطقه، با استفاده از داده های ژئوتکنیک و مشخصات خاک، نوع خاک تعیین گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت و بدین منظور با استفاده از داده های شتاب نگاشتی ثبت شده در مرکز راه، تحقیقات، مسکن و شهرسازی زمین لرزه هایی از 4 طرف سازه مورد نظر، انتخاب گردید. با استفاده از داده های فوق و داده های ژئوتکنیک در منطقه و با استفاده از نرم افزار پلکسیس، مدل سازی انجام گردید و مشخص گردید که براساس زمین لرزه های 21 مرداد 1391 ورزقان، زمین لرزه 17 اردیبهشت 1378 کره بس، زمین لرزه 16 بهمن 1375 گرمخان و زمین لرزه 4 اسفند 1381 زرند، طیف فوریه، نمودار پریود، نمودار فرکانس و در نهایت پاسخ شتاب نگاشت مدل شده بر روی خاک شهر ری مدل سازی گردید. همچنین پاسخ طیف فوریه مربوط به نگاشت مدل شده بر خاک شهر ری ترسیم شد. محاسبات انجام شده، نشان می دهد که فرکانس غالب نگاشت ثبت شده در کل زمین لرزه های قرار گرفته شده از فرکانس مودهای پایین ارتعاشی خاک در منطقه می باشد. این نتایج دیگر تحقیقاتی که در این زمینه کار شده است، مورد تایید می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها