• بررسی ارتباط بین استراتژی های کاری و افزایش حقوق (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 659
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می شود. امروزه موفقیت کاری یکی از مهمترین بحث ها در سازمانهایی است که به منابع انسانی خود اهمیت می دهند. این موفقیت در اشکال مختلفی از جمله ارتقای حقوق نمود پیدا می کند. استراتژی کاری از مواردی است که به بیان محققان باعث بهبود موفقیت سازمانی می گردد و دستیابی به آن را تسهیل خواهد نمود. در این تحقیق به بررسی استراتژی کاری در دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته شده است. سه فرضیه در این ارتباط تدوین شده و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از عدم وجود تفاوت در استراتژی های به کار گرفته شده در میان مدیران و کارکنان و همچنین جنسیت های مخالف است. از طرفی میان استراتژی کاری و ارتقای حقوق رابطه معناداری یافت نشد. دلایل احتمالی این امر در پایان مقاله آمده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها