• مقایسه قاب های خمشی بتن مسطح طرح شده به روش استاتیکی غیرخطی با روالهای متداول خطی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 823
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   روش های تحلیل غرخطی به طور معمول جهت کنترل نهایی سازه انجام می گیرند. اما از آن جایی که روش های تحلیل غیرخطی برای طراحی ساختمان های جدید، مانند برخی آیین نامه های معتبر خارجی در ویرایش های آتی استاندارد 2800 قرار می دهد. از آن جایی که انتظار می رود به کارگیری روش های طراحی لرزه ای متعارف لزوماً به استفاده مناسب از مصالح منتهی نگردد، در این تحقیق سعی شده به کمک تحلیل استاتیکی غیرخطی و یک روش پیشنهادی (با تعیین معیار وحدود قابل قبولی از خرابی) توزیع یکنواختی از خرابی در اعضاء و کل قاب صورت پذیرد، تا به این ترتیب توزیع مصالح سازه ای به نحوی انجام گیرد که از تمام ظرفیت سازه استفاده شده باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها