• ظرفیت باربری و نشست الاستیک پی های سطحی تحت بارهای توام استاتیکی و لرزه ای «بازبینی روش های موجود و مطالعه موردی پی سطحی پل بزرگ مهربان یاسوج»

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1026
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   پی های سطحی که بر روی خاک های غیر روانگرا قرار می گیرند. ممکن است تحت بارهای لرزه ای دچار کاهش ظرفیت باربری و با افزایش نشست الاستیک گردند. تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی اغلب توسط روش استاتیکی محاسبه می شود؛ همچنین نشست را بیش تر برای بارهای استاتیکی در نظر می گیرند و تاثیر زلزله و بارهای دینامیکی را در تعیین ظرفیت باربری پی ها و نشست الاستیک کمتر مورد توجه قرار داده اند.

  در این مقاله روش های موجود برای تعیین ظرفیت باربری و نشست الاستیک پی های سطحی تحت بارهای استاتیکی و لرزه ای بررسی شده است و سپس ظرفیت باربری مجاز و نشست ناشی از بارهای موجود، برای پی سطحی پل بزرگ رودخانه مهریان یاسوج با استفاده از این روش ها ارزیابی شده است و مشاهده می شود، که ظرفیت باربری پی مورد نظر، با اعمال نیروی زلزله کاهش می یابد و با افزایش شتاب افقی زلزله، این کاهش، بیشتر نمایان می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها