• بررسی رفتار لرزه ای اتاق آجری ساخته شده بر اساس استاندارد 2800 به کمک میز لرزان و مدلسازی عددی آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 1240
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  به منظور بررسی عملکرد لرزه ای ساختمان های با مصالح بنایی، یک اتاق آجری در مقیاس واقعی و بر اساس توصیه های استاندارد 2800، طراحی شده و بر روی میز لرزان مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف ساخته شد. اتاق مذکور دارای کلاف بندی قائم و افقی بوده و سقف آن از نوع طاق ضربی می باشد. بازشوهایی با ابعاد متفاوت، جهت بررسی اثرات اندازه، هندسه و محل آن ها در اطراف اتاق منظور شد. اتاق بر روی میز لرزان مورد آزمایش های لرزه ای و اعمال رکودهای متناسب با رکوردهای زلزله های بم، طبس، السنترو و همچنین هارمونیک با دامنه افزاینده قرار گرفت. پس از انجام آزمایش، با استفاده از روش اجزاء محدود و توسط یک نرم افزار غیر خطی رفتار داخل صفحه و خارج از صفحه دیوارهای آجری به روش استاتیکی غیر خطی تحلیل و بررسی شد. نتایج نشان داد اجرای صحیح کلاف بندی قائم و افقی و به خصوص اتصال صحیح و مناسب آن ها به یکدیگر، نقش اصلی را در پایداری و یکپارچگی سازه دارد. نشست زمانی دیوارهای آجری تا قبل از آزمایش و در نتیجه کاهش مقاومت اصطکاکی بین دیوار و کلاف فلزی روی دیوار، در ریزش به خارج از صفحه دیوارها موثر تشخیص داده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها