• روانگرایی پی های آبرفتی سدها بر اثر زلزله و روش های علاج بخشی آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 779
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در هنگام وقوع زلزله از جمله پدیده هایی که باعث آسیب دیدگی و یا خرابی خاکریزهای خاکی روی پی های آبرفتی می شود روانگرایی مصالح پی می باشد. روانگرایی پی منجر به کاهش مقاومت و سختی ایجاد تغییر شکل های زیاد در پی و به دنبال آن در خاکریز می شود. با توجه به مشکلات فراوان برداشت آبرفت پی سدهای خاکی، بررسی بیشتر این موضوع ضرورت دارد. در این مقاله ابتدا روش های مختلف اصلاح و علاج بخشی پی های آبرفتی سدها در برابر روانگرایی ارائه می شود. سپس با مرور آزمایش های میز لرزان و سنتریفوژ، به بررسی عملکرد روش های اصلاح و علاج بخشی مورد استفاده در پی آبرفتی و بهترین مکان قرارگیری آن ها پرداخته می شود. نتایج حاصل از مطالعات موردی در مورد نحوه برخورد و عملکرد پی آبرفتی شامل تعیین مقاوم پسماند، روش های تعیین و پارامترهای تاثیرگذار بر آن، محدود شدن میزان اضافه فشار آب حفره ای در اثر افزیش تنش موثر و در نتیجه محدود بودن عمق لازم برای علاج بخشی در برابر روانگرایی، اثرات لایه غیر قابل روانگرا بر میزان نشست و تخمین گسترش جانبی ارائه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها