• استفاده از مفصل مرکب vm برای بررسی اندرکنش نیروی برشی – لنگرخمشی در تیرهای رابط قابهای بادبندی شده خارج از مرکز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 905
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در تیرهای رابط قابهای بادبندی شده با اتصالات خارج از مرکز تحت اثر نیروهای لرزه ای، نیروی برشی بزرگی به وجود می آید که باعث تسلیم برشی می شود و گاها علاوه بر نیروی برشی، لنگرخمشی نسبتا بزرگی نیز حاصل می شود که باعث تسلیم برشی – خمشی می شود. چنین اعضایی در صورت وارد شدن به محدوده رفتار غیرالاستیک، با جذب انرژی باعث بهبود رفتار قاب در مقابل بارهای لرزه ای می گردند. بر خلاف مناطق الاستیک که در آن نیروی برشی و لنگرخمشی دو مولفه مستقل از هم فرض می شوند، در محدوده های غیر الاستیک این دو مولفه دارای اثر متقابل می باشند. برای مدلسازی چنین رفتاری در تحلیل های مبتنی بر المان های تیر – ستون، باید اثر متقابل نیروی برشی و لنگرخمشی نیز لحاظ شود. در این پژوهش با معرفی مفصل مرکل vm با طول محدود، اندرکنش نیروی برشی – لنگر خمشی در تحلیل های مبتنی بر المان های تیر – ستون مورد بررسی قرار می گیرد. این المان قابلیت مدل سازی نواحی غیر الاستیک با طول غیر صفر در هر موقعیت دلخواهی از اعضای قاب را دارد. در تعریف این المان از سطوح تسلیم چندگانه ولی غیر متشابه استفاده شده و تعاریف جدیدی برای معیار سخت شوندگی و قانون جریان بکار رفته است. همچنین ماتریس سختی المان شامل اعضای غیر قطری مخالف صفر نیز می باشد. نتایج آزمایشگاهی موجود در زمینه تیرهای رابط با طول های متفاوت تحت اثر بارهای چرخه ای، با نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل توسط مفصل مرکب vm مقایسه شده و علی رغم متفاوت بودن مد تسلیم در نمونه های مورد بررسی، همگرایی بسیار خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی که شامل نیروی برشی و لنگرخمشی تیر رابط می باشد ملاحظه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها