• بررسی تثبیت خاک با استفاده از آهک و محلول تجاری 300 -tx برای اهداف راهسازی (مطالعه موردی: منطقه شرق دشت سیستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1235
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مصالح درشت دانه و ریزدانه بکار رفته در راهها نقش اصلی را در راهسازی ایفا می کند که این مجموعه، فاکتور اصلی در تحمل بارهای وارده ناشی از چرخ خودروها در راه ها می باشد. در صورت نامناسب بودن این ترکیبات، خرابی هایی در راه ها به وجود می آید. در موارد عدم وجود مصالح مناسب در دسترس، حجم زیاد عملیات خاک برداری و خاک ریزی برای احداث راهها هزینه های زیادی را ایجاد می نماید. به منظور بررسی پارامترهای مکانیکی، ژئوتکنیکی و بهسازی در خاک ریزدانه منطقه شرق دشت سیستان، از خاک ایستگاه نیاتک نمونه گیری صورت گرفت. ویژگی های ژئوتکنیکی بررسی شده بر روی نمونه ها شامل حدو د اتر برگ،دانه بندی هیدرومتری، تراکم پراکتور، مقاومت فشاری تک محوری، cbr است. مشاهدات نشان داد تثبیت خاک با محلول تجاری در مقایسه با تثبیت خاک ریزدانه با آهک دارای کیفیت مناسب تری برای اهداف راهسازی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم