• تحلیل دینامیکی پاسخ مخزن سد با در نظر گرفتن اثر رسوبات کف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/07/15
  • تعداد بازدید: 1032
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق اثر رسوبات کف مخزن بر فشار هیدرودینامیکی مخزن سد، تحت شتاب زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، مدلسازی مخزن به روش مرز منقطع، به صورت یک محیط محدود با استفاده از روش اجزای محدود، انجام شده است. برای در نظر گرفتن میرایی امواج از شرط مرزی تابش ارائه شده توسط شاران، و برای لحاظ نمودن اثر رسوبات کف مخزن در جذب انرژی امواج از شرط مرزی جاذب ارائه شده توسط فنوس و چوپرا استفاده شده است. در پایان مثالهای عددی جهت ارزیابی اثر رسوبات کف مخزن، بر فشار هیدرودینامیکی سیال، ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها