• بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه تالار با استفاده از مدل ریاضی gstars2.1

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 770
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   بررسی و شناخت مسائل مربوط به تغییرات رودخانه ها یکی از عوامل مهم در علوم هیدرولیک رسوب و مهندسی رودخانه می باشد. در صورت پیش بینی روند تغییرات مورفولوژی رودخانه، راهکارهای بهتری را می توان برای حل مشکلات ارائه داد. gstars یک مدل ریاضی یک بعدی می باشد که با کمک گرفتن از مفهوم تیوپ های جریان می توان بصورت شبه دو بعدی تغییرات تراز بستر رودخانه را در دو جهت طولی و عرضی شبیه سازی نماید. در این مقاله از این مدل برای پیش بینی تغییرات بازه ای به طول 12.5 کیلومتر رودخانه تالار که یکی از رودخانه های دائمی شرق استان مازندران می باشد، استفاده گردیده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد که رابطه یانگ 1979 نسبت به بقیه روابط، برآورد بهتری را ارائه می نماید و می تواند برای پیش بینی تغییرات مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به نتایج، بازه مورد مطالعه بیشتر تحت تاثیر فرسایش می باشد. در مقاطع 54، 52، 50، 49، 45، 44، 39، 36، 21 رسوب گذاری داریم و در قسمت میانی رودخانه بازه ای به طول 150 متر با حالت پایدار داریم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها