• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 832
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  گسترش شهر تبریز در جهت طول و شکل هندسی شبکه معابر آن که متاثر از شرایط جغرافیایی است و توزیع سفرهای درون شهری، موید این امر است که کریدور شمال – جنوب، برای تامین سهولت دسترسی، نیاز به تقویت دارد. جانمایی معابر کریدور پیشنهادی در محدوده متراکم مرکزی به ویژه در منطقه بازار را باید مدنظر قرار داد. با توجه به مسیرهای موجود، معبری شمالی جنوبی، پیشنهاد می گردد، که تحلیل های ترافیکی آن در محیط emme/2 و با استفاده از روش تخصیص تعادلی صورت می گیرد که در آن فرض می گردد کوتاه ترین مسیر انتخاب می گردد. سناریوهای تعریف شده برای سال افق طرح برای گزینه های پیشنهادی و عدم انجام کار، تعریف و نتایج در حوزه شاخص هایی مانند حجم به ظرفیت، زمان سفر و آلاینده های هوا مقایسه می گردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها