• مقایسه روش شبیه سازی مونت کارلو و روش نقطه ای هار در محاسبه عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن سدها (مطالعه موردی سد اکباتان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 817
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مهمترین و پیچیده ترین مسایل در طرح و بهره برداری مناسب سازه های آبی پیش بینی مقدار رسوبات ورودی به مخازن سدها و نحوه توزیع و تجمع آن می باشد. برای برآورد رسوبات ورودی و نحوه رسوبگذاری آن در مخازن سدها مدلهای ریاضی و تجربی ارائه گردیده است. تحلیل رسوب در مخازن سدها براساس چنین روش هایی همواره توام با خطای نسبی بوده که به عنوان uncertainty (عدم قطعیت) در علوم مهندسی شناخته می شود. وجود عدم قطعیت در برآورد پارامترها یا معیارهای طراحی سازه های آبی، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت مورد انتظار چنین سیستم های بوده و به کمیت در آوردن منابع عدم قطعیت می تواند یک گام اولیه و اصلی در تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان در عملکرد یک سازه آبی باشد. یکی از معیارهای اساسی طراحی سدها تحلیل رسوب ورودی به مخزن جهت برآورد حجم مرده سد و نحوه ته نشینی رسوبات در سد می باشد. منابع خطا یا عدم قطعیت در چنین تحلیلی می تواند ناشی از عدم امکان پیش بینی قطعی جریان ورودی، میزان رسوب، نوع رسوب، درصد رسوبات، شکل سد، نحوه بهره برداری و ... باشد. در این تحقیق از روش شبیه سازی مونت کارلو (mcs) و روش نقطه ای هار جهت تعیین میزان عدم قطعیت رسوبات سالیانه مخزن و رسوبات متراکم شده مخزن در طول زمان استفاده شده است، به علاوه آنالیز حساسیت برای تعیین اهمیت فاکتورهای مختلف عدم قطعیت رسوبات مخزن انجام گرفته است و در نهایت دو روش فوق با یکدیگر مقایسه شده اند. در این مطالعه مخزن سد اکباتان در همدان مورد بررسی قرار گرفته و عدم قطعیت رسوبات سالیانه رسوبات مخزن و تاثیر هر یک از فاکتورهای عدم قطعیت به طور جداگانه و در مجموع روی رسوبات تجمعی مخزن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد دبی سالیانه جریان و بار رسوب از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده عدم قطعیت و راندمان تله اندازی از کم اهمیت ترین فاکتورهای عدم قطعیت حجم رسوبات سالانه مخزن می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها