• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 891
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تخمین ظرفیت سازه های برج های انتقال نیرو به منظور ارزیابی دقیق خطوط انتقال و همچنین طراحی مناسب، ضروری می باشد. اما از آن جا که طراحان براساس تحلیل های کشسان و بدون در نظر گرفتن اثرات خروج از مرکزیت بار در مقاطع نبشی و لغزش در اتصالات پیچی، این سازه ها را طراحی می کنند، درک رفتار واقعی این گونه سازه ها ضروری به نظر می رسد. از طرفی در تست های آزمایشگاهی در مقیاس واقعی مشاهده می شود که اختلاف زیاد در ظرفیت باربری و تغییرمکان های نهای نمونه نسبت به آنجه که از تحلیل الاستیک به دست می آید، وجود دارد. در این مقاله مدل های عددی ارائه شده برای تحلیل دقیق برج های شبکه ای انتقال با اعضای نبشی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نرم افزار opensees برای انجام تحلیل ها استفاده شده است. برای بررسی رفتار اتصالات این گونه سازه ها، مدل استاتیکی مناسبی در نرم افزار وارد شده و از مدل تیرستون غیر خطی موجود در نرم افزار برای مدل سازی اجزای میله ای سازه استفاده شده است. به منظور بررسی صحت مدل سازی نیز نتایج اخذ شده از تحلیل عددی با آزمایش مقایسه گردید. نتایج تحلیل نشان می دهد، مدل هایی که اثر لغزش در اتصالات را در نظر نمی گیرند، رفتاری سخت تر با ظرفیت نهایی بیش تر را نشان می دهند و در نظر گرفتن لغزش در اتصالات پاسخ هایی بسیار مناسب و دقیق به دست خواهد داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم