• مدل سازی آزمایش بار نقطه ای در نرم افزار abaqus و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 1200
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  آزمایش شاخص بار نقطه ای سنگ آزمایشی است که در آن نمونه سنگ توسط بار نقطه ای که بر سطوح جانبی آن وارد می شود، عمدتاً در اثر تنش های کششی شکسته شده و مقاومت فشاری تک محوری از روی مقاومت بار نقطه ای تخمین زده می شود. در تحقیق حاضر، آزمایش بار نقطه ای در نرم افزار abaqus، که یکی از نرم افزارهای قدرتمند المان محدود است به صورت سه بعدی و غیرخطی مدل شده است. برای بدست آوردن مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته سنگ های مدل شده، آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری همراه با ثبت تغییرمکان در حین آزمایش انجام شده است. همچنین آزمایش بار نقطه ای نیز بر روی نمونه ها انجام شده است که با اضافه نمودن گیج تغییرمکان به دستگاه بار نقطه ای، نمودار تنش کرنش رسم شده و با نمودارهای حاصل از مدل سازی مقایسه شده اند. مقایسه نتایج بدست آمده از مدل سازی با نتایج آزمایشگاهی تطابق خوبی با یکدیگر دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها