• تحلیل سه بعدی عددی مراحل آبگیری سد خاکی_سنگریزه ای (مطالعه موردی: سد مارون)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 958
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   رفتار سدهای سنگریزه ای در حین ساخت، انتهای ساخت و آبگیری آن از اهمیت بسزائی برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی ئر این سه مرحله ضروری است. در این مقاله در حین آبگیری پس از تعیین و مقایسه مشخصات مقاومتی مصالح خاکی مورد استفاده در سد در نرم افزار تفاضل محدود flac 3d، بر اساس مدارک موجود در اجرای بدنه سد مارون و ابزار مناسب جهت اندازه گیری نمودار ارتفاع خاکریزی در مقابل زمان برای هسته رسی و نواحی شنی و ماسه ای پوسته های بالا دست و پائین دست و اطلاعات موجود بر اساس مراحل مختلف آبگیری، با استفاده از نرم افزار تخصصی تفاضل محدود flac 3d به تعیین تنش ها و نشست های افقی و قائم سد مارون و فشار آب حفره ای در ارتفاعات گوناگون آبگیری پرداخته شده است. سد خاکی_سنگریزه ای مارون بعنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج آنالیزهای عددی آن با نتایج ابزار دقیق مناسب آن مقایسه و ارائه شده است. تطابق مناسب نتایج آنالیز عددی با مقادیر اندازه گیری شده ابزار دقیق حکایت از انتخاب درست مشخصات مقاومتی خاک در نرم افزار و کارائی و مدل سازی صحیح در روش ارائه شده دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها