• آشکارسازی وضعیت منطقه حفاظت شده ساریگل خراسان شمالی بکمک شاخص طیفی ماهواره ای در طول 4 دهه گذشته

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 957
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده (ndvi) یک شاخص مناسب برای بهره وری پوشش گیاهی و معیار خوبی برای ارزیابی الگوهای پوشش سبز چشم اندازها می باشد. در این مطالعه کارایی این شاخص در تهیه نقشه و پایش تغییرات منطقه حفاظت شده ساریگل در 4 دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به هدف مطالعه، تصاویر ماهواره لندست از 2 دوره زمانی 1973 و 2009 میلادی انتخاب و پس از اعمال تصحیحات هندسی و رادیومتریک شاخص ndvi محاسبه گردید. سپس با استفاده از روش تفریق تصاویر نقشه تغییرات منطقه بدست آمد. نتایج حاصل از محاسبه این شاخص نشان دهنده توسعه 10 درصدی منطقه حفاظت شده از سال 1973 تا 2009 در اثر احیای حدود 12 هزار هکتار از مراتع و اراضی بدون پوشش است. همچنان که نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد می توان گفت که تکنولوژی سنجش از دور و شاخص گیاهی ndvi می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی مؤثر در جهت توسعه و حفاظت منابع طبیعی بکار گرفته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها